Budynek szkoły

Zespół Szkół
imienia Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie

STREFA NAUCZYCIELA


01

Projekt „Przyjazny Kąt” realizowany jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie w ramach programu Fundacji Banku Zachodniego WBK – „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Cele szczegółowe:

- korzystne spędzanie czasu wolnego,

- przeciwdziałanie patologizacji środowiska,

- zapobieganie wykluczeniu społecznemu,

- rozwój psychoruchowy,

- podniesienie poczucia własnej wartości

 

Działania prowadzone w ramach projektu, to głównie doposażenie specjalnie powstałej sali do zajęć wyrównawczych, terapeutycznych i korekcyjnych, poprzez zakup sprzętu, materiałów  i pomocy dydaktycznych, służących urozmaiceniu prowadzonych oddziaływań.


Realizatorzy:

-         p. Monika Kalemba – Krzemińska

-         p. Joanna Szumlak


Galerie zdjęć


01


Działania w ramach projektu  „Przyjazny Kąt”

   

       Od kilku lat, dzięki środkom pozyskiwanym w programach grantowych, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Wojnowie prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów Zespołu Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie. Szczególną opieką objęte są dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z problemami w nauce, nadpobudliwi psychoruchowo, niepełnosprawni, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, z problemami logopedycznymi, z wadami postawy). Partner – Zespół Szkół w Wojnowie w ubiegłym roku wygospodarował dodatkowe pomieszczenie do prowadzenia tego typu zajęć, jednak wymagało ono odpowiedniego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

      Sala ta jest inna niż wszystkie, ponieważ nie ma w niej ławek ani biurka nauczyciela. Dominują natomiast jasne, ciepłe kolory, przytulne, miękkie gąbki, piłki korekcyjne oraz mnóstwo zabawek edukacyjnych. Dopełnieniem tej przyjaznej atmosfery jest dźwięk muzyki relaksacyjnej, śmiech uczniów w czasie zajęć, a przede wszystkim chęć wszystkich uczestników do wspólnego działania i nauki przez zabawę.

      W tym roku szkolnym dzięki dotacji z fundacji „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Banku Zachodniego WBK sala ta została doposażona. Ma to ma na celu tworzenie przyjaznej atmosfery oraz sprzyjać nauce, dobremu samopoczuciu i bezpieczeństwu uczniów zaburzonych emocjonalnie, upośledzonych lekko, umiarkowanie, a nawet znacznie oraz dzieci niepełnosprawnych ruchowo, z trudnościami dydaktycznymi. Dla tych dzieci zakupione zostały specjalne pomoce dydaktyczne ułatwiające proces przyswajania wiedzy, doskonalące techniki szkolne, usprawniające motorykę małą i dużą, korygujące wady wymowy oraz niewłaściwe zachowania. Dzięki dotacji zakupiono pomoce manipulacyjne (płotek manipulacyjny, tablice z napami, kostka manipulacyjna, multidomino, geometryczne kształty), logopedyczne (loteryjka z podmuchem, gimnastyka buzi), korekcyjne (spacer zespołowy, mobaklocki), itp. Będą one bardzo długo wykorzystywane do zajęć z uczniami potrzebującymi wsparcia i działań korekcyjno - kompensacyjnych. Materiały papiernicze takie jak papiery, kleje, nożyczki, farby, kredki, plastelina, ciastolina, modelina, glina, materiały dekoracyjne, itp. są niezbędne do prowadzenia różnego typu zajęć grupowych oraz indywidualnych ze wszystkimi uczniami. Są to zajęcia plastyczne, origami, socjoterapeutyczne, rozwijające i usprawniające manualnie. Odtwarzacz DVD da nauczycielom możliwość odtwarzania filmów edukacyjnych, a na ich podstawie prowadzenia dyskusji, pogadanek oraz wyciąganiu wniosków i edukowaniu.

       W sali tej, przy pomocy zakupionych dzięki dotacji pomocy dydaktycznych i materiałów, wszyscy uczniowie wymagający dodatkowego wspomagania rozwoju, otrzymają go.

       Bardzo ważne jest też to, że wszystkie dzieci oprócz diagnozy oraz wsparcia terapeutycznego, dydaktycznego otrzymają możliwość pozytywnie spędzonego czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne), a co za tym idzie szeroko pojętej profilaktyki.

 

Prowadzone zajęcia:


 • nauczanie indywidualne

 • rewalidacja

 • terapia

 • origami

 • trening TZA ART.

 • zaj. psychoedukacyjne z elementami TZA ART.

 • zaj. socjoterapeutyczne

 • zaj. logopedyczne

 • zaj. wyrównawczo – kompensacyjne z matematyki

 • zaj. wyrównawcze dzieci klas 1,2,3 szkoły podstawowej

 • zaj. plastyczne

 

       W ferie zimowe odbyły się zajęcia plastyczne i origami dla wszystkich chętnych dzieci szkoły podstawowej, które nie miały możliwości wyjazdu na wypoczynek zimowy. Uczestnicy poznali i wypróbowali techniki składania papieru origami, zrobili przepiękne kartki na Dzień Babci i Dziadka, nauczyli się tworzyć przeróżne postacie i zwierzęta z balonów, ale przede wszystkim spędzili pozytywnie czas wolny. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i soki.

Zajęcia były realizowane przy współpracy z wolontariuszami Szkolnego Koła Caritas.© Copyright by Ximple, Wszystkie prawa zastrzeżone.
Szablon stworzony przez GRX.pl