Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

ICON

Uwaga Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 18 lutego 2019 roku.[...]

SS

Luty
21
2019

Kreatywnie w bibliotece

Uczniowie klasy 2 uczestniczą w prowadzonych w bibliotece zajęciach z kreatywności, realizowanych w ramach projektu Innowacyjna Edukacja dla Szkół w Gminie Sicienko.[...]

AS


Luty
6
2019

„Półka pierwszaka” nagrodzona w konkursie Naszej Małej Biblioteki

W międzynarodowym projekcie „Nasza Mała Biblioteka”, w którym uczestniczą klasy I-III SP, organizowane są liczne konkursy czytelnicze, w których co miesiąc przyznawane są nagrody za najciekawsze prace.[...]

AS


Luty
2
2019

Czytelnictwo klas w styczniu i w I okresie roku szk. 2018/2019

W styczniu 2019 r. najwyższą średnią wypożyczeń książek, mimo ferii zimowych, uzyskała klasa 2a, drugie miejsce zajęła klasa 4a, a trzecie – klasa 1b. W międzyklasowym współzawodnictwie w czytelnictwie w I okresie bieżącego roku szkolnego prowadzi klasa 2a ze średnią wypożyczeń ponad 12 książek na 1 ucznia.[...]

AS


Styczeń
31
2019

Wyniki kwalifikacji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników

30 stycznia 2019 r. uczestnicy Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników wzięli udział w teście kwalifikacyjnym do etapu powiatowego. Warunkiem zaliczenia testu było uzyskanie przynajmniej 80% punktów.[...]

AS


Styczeń
12
2019

Wielka Liga Czytelników – koniec etapu szkolnego

Do ostatniego dnia nauki przed feriami trwał szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego „Wielka Liga Czytelników”. Polegał on na przeczytaniu 6 lektur wybranych z listy i zaliczeniu testów na poziomie przynajmniej 80%.[...]

AS


Styczeń
9
2019

„Czytam sobie” – projekt czytelniczy uczniów klas ISP

Uczniowie klas I na zajęciach bibliotecznych poznawali zasady wypożyczeń, wyboru oraz poszanowania książek. To z myślą o nich powstała w bibliotece specjalna „Półka Pierwszaka”, gdzie na honorowym miejscu zgromadzono książki z serii „Czytam sobie”.[...]

AS
© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie