Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Świetlica szkolna


  1. Regulamin świetlicy w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie - pobierz.
  2. Karta zapisu dziecka do świetlicy- pobierz.

© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie