Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe.© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie