Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkołyRekrutacja
NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM
JEST GMINA SICIENKO NA ROK SZKOLNY 2020/2021


Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 2 marca 2020 roku.


Nabór do oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2020/2021 – w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do oddziału przedszkolnego w wybranej szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola
 2. Harmonogram rekrutacji
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Klauzula RODO
 5. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnegoNabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego - na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej szkoły podstawowej.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 2. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej
 3. Harmonogram rekrutacji
 4. Kryteria rekrutacji
 5. Klauzula RODO
 6. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły


Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie