Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Dowozy


  1. Dowozy do Szkoły Podstawowej w Wojnowie - pobierz.
  2. Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu dowożenia uczniów - pobierz.
  3. Regulamin dowozu uczniów do szkoły - pobierz.
  4. Wniosek o zgodę na korzystanie ze zorganizowanego systemu dowozu - pobierz.
  5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz.

© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie