Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

ICON

Uwaga Rodzice!

Uprzejmie informujemy, że nabór do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 18 lutego 2019 roku.[...]

SS

Luty
13
2019

WŚRÓD ANIOŁÓW

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej spotkali się na rozstrzygnięciu dwunastego „Anielskiego konkursu”, którego tematem były „Anioły widziane oczami dziecka”[...]

MP


Luty
10
2019

Dyskoteka

Trwa karnawał i nogi same rwą się do tańca! Dali temu dowód uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej, którzy niezwykle licznie przybyli na szkolną dyskotekę, zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski.[...]

SU


Luty
10
2019

Jesteśmy SZKOŁĄ NIEPODLEGŁEJ

08.02.2019 r. w Sejmie RP w obecności najwyższych władz państwowych odbyła się gala, podczas której Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie otrzymała miano SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ.[...]

MZ,KM


Luty
10
2019

Kącik logopedyczny maluszka

Jak stymulować (rozwijać) słuch dziecka?
Najważniejsza umiejętność słuchowa dzieci po 4. urodzinach, to kierowanie uwagą własną i świadome zapamiętywanie, a co za tym idzie poznawanie w zabawie mechanizmów samodzielnego uczenia się.[...]

MJJ


Luty
6
2019

„Półka pierwszaka” nagrodzona w konkursie Naszej Małej Biblioteki

W międzynarodowym projekcie „Nasza Mała Biblioteka”, w którym uczestniczą klasy I-III SP, organizowane są liczne konkursy czytelnicze, w których co miesiąc przyznawane są nagrody za najciekawsze prace.[...]

AS


Luty
4
2019

Zaprzyjaźnili się z Bratkiem

Od początku roku szkolnego ośmioosobowa grupa uczniów z klasy 2a uczestniczy w zajęciach w ramach programu Ortograffiti z Bratkiem[...]

Ka
© Copyright 2015 Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie