Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

ICON

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa w Wojnowie informuje, że w przetargu nieograniczonym dla zadania pn. "Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"[...]

SS

ICON

Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnyc[...]

SS

ICON

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych.[...]

RK

ICON

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

W korytarzu szkoły koło gabinetu pedagoga, zgodnie z zaleceniami Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, pojawiła się tzw. ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY. Można wrzucać do niej wszelkie informacje, które są ważne dla bezpieczeństwa.[...]

RK

Czerwiec
12
2019

Przed wakacjami z duchami

W pierwszym tygodniu czerwca uczniowie klas 4 udali się na wycieczkę edukacyjną do Arboretum w Kórniku z połowy XVIII wieku, które jest integralną częścią zamku, w którym znajduje się biblioteka i muzeum.[...]

NK,MC


Czerwiec
12
2019

Wycieczka do Łeby

Uczniowie klas piątych udali się na dwa dni do Łeby. Pierwszego dnia atrakcją był spacer w Słowińskim Parku Narodowym, który zaczął się od przejażdżki samochodami elektrycznymi w kierunku wydm.[...]

JM,MM


Czerwiec
12
2019

Podsumowanie czytelnictwa klas w roku szk. 2018/2019

Od września trwało statystyczne współzawodnictwo w czytelnictwie klas, którego wyniki co miesiąc można było śledzić na stronie internetowej naszej szkoły. W tegorocznych zmaganiach I miejsce zajęła klasa 2a szkoły podstawowej, uzyskując średni wynik wynoszący ponad 19 książek na ucznia.[...]

AS
© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie