Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:255
Pażdziernik
25
2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szkoła Podstawowa w Wojnowie informuje, że w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.Budowa drogi dojazdowej w ramach zadania pn. “Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych“ Kierownik Zamawiającego po przeprowadzeniu analizy złożonych ofert stwierdził, że najkorzystniejszą złożyła firma REKO Anna Rumińska z siedzibą Głuchowo.


file:ogłoszenie.pdfDOKUMENTYogłoszenie.pdf© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie