Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:173
Pażdziernik
5
2018

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W tym roku Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji przypada w dniach od 01 do 07 października pod hasłem „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”. Ciekawe, że naprawdę niewielu ludzi zna swoje mocne strony i naturalne talenty. Gdy pytamy znajomych: „Co jest Twoją pasją? Co lubisz robić?” Odpowiedzią najczęściej jest zdumiona mina i cisza. Talent, pasja, czym są? Talenty to czynności (fizyczne, umysłowe, emocjonalne itd.), które wychodzą z łatwością. Czasem trudno dostrzec własne talenty. Pasje to czynności, rzeczy, miejsca lub cokolwiek co przyciąga. Pasje się zmieniają. Najważniejsze co je charakteryzuje, to brak poczucia czasu, gdy się w nie zatapiamy. Na bazie swoich pasji i zainteresowań budujemy wiedzę i umiejętności. Gdy połączymy spójnie te wszystkie elementy powstaną specyficzne mocne strony, czyli czynności, które ładują energią, motywacją i poczuciem szczęścia oraz spełnienia. Upraszczając wszystko, aby zrozumieć, jakie są moje mocne strony, musimy skupić swoją uwagę na ich znajdowaniu. Nikt nie zrobi tego za nas. Dopiero, gdy zaczniemy świadomie koncentrować się na wyłapywaniu swoich zalet, to co lubimy i co przychodzi nam z łatwością, zaczniemy zauważać tego coraz więcej i więcej.
Dysleksja rozwojowa to zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Dysortografia to specyficzne trudności w nauce ortografii. Dysgrafia to niski poziom graficzny pisma. Litery mają różną wielkość, nie zawsze są połączone, są ,,rozchwiane”. Dyskalkulia to specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Warto znać te pojęcia, które często słyszymy, widzimy, a nie zawsze wiemy co oznaczają. W naszej szkole uczniowie od lat uczestniczą w programie edukacyjno-terapeutycznym ,,Ortograffiti z Bratkiem” i ,,Ortograffiti” – kompleksowym systemie pomocy uczniom z dysleksją.
MJJ,MKK


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie