Logo

Szkoła Podstawowa

imienia Anieli hrabiny Potulickiej

w Wojnowie


Budynek szkoły

Aktualności

Ilosc otwierania:205
Czerwiec
11
2018

Innowacja pedagogiczna

,,Wczesne wspomaganie rozwoju mowy i emocji poprzez logopedyczne zabawy grupowe” to innowacja pedagogiczna prowadzona w naszej szkole od października do czerwca 2018r. br., skierowana do dzieci 5 i 6-letnich z oddziałów zerówkowych. Celem innowacji było rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym. Spotkania odbywały się regularnie, w wymiarze 1h tygodniowo. Innowacja pedagogiczna opierała się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy. Wykorzystując zabawę i wspólne w niej uczestnictwo dążyłam aby pomóc dzieciom w nauce poprawnej wymowy i rozwijaniu niezbędnych jej aspektów, takich jak: sprawność narządów mowy, kompetencje fonologiczne, prawidłowy tor oddechowy, dojrzały sposób połykania, poprawna artykulacja.
Wszyscy uczestnicy zajęć usprawnili aparat artykulacyjny. Nabyli umiejętności z zakresu prawidłowego toru oddechowego, dojrzałego sposobu połykania oraz kompetencji fonologicznych. Wzbogacili słownik bierny i czynny. Utrwalili prawidłową wymowę głosek, lepiej funkcjonują w grupie rówieśniczej dzięki nabyciu nowych kompetencji językowych. Dzieci zwiększyły swoją motywację do ćwiczeń.
MJJ


GALERIA© Copyright 2015 Szkoła Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie